Školení pro lékaře

Klinické semináře Tichý zubař

 

jsou informačním a školícím programem určeným především stomatologům. Semináře a konzultace s Vámi pořádáme vždy 1x za čtvtletí, při velkém zájmu i častěji. Témata seminářů jsou zaměřena na aktuální trendy v implantologii, 3D navigované chirurgii, endodoncii atd. Velký prostor v závěru semináře je věnován diskuzím nad konkrétními případy.

V případě Vašeho zájmu o klinické semináře pište, prosím na email: josefovicova@tichy-zubar.cz

Možnosti spolupráce

Spolupracujícím lékařům nabízíme, v sehraném, lety prověřeném týmu, možnost nabídnou i zákrok, na který sami nejsou vybaveni a pak dále pokračovat v léčbě. Máme zájem, aby se pacienti vraceli zpět naprosto spokojeni. Provádíme jen ošetření předem dohodnutá a na plánování návštěv úzce spolupracujeme s ošetřujícím lékařem. Zajistíme předání kompletní dokumentace o provedených výkonech včetně rtg. Jsme k dispozici pro případnou konzultaci dalšího ošetření.

V každém případě (pokud není s lékařem domluveno jinak) zůstává pacient nadále registrován u svého ošetřujícího lékaře a rozsah poskytované péče závisí na domluvě všech zúčastněných stran.

Design by Vanavi.com